Η Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) - Αγροτικού Συνεταιρισμού Λιβαδειάς «Ο Αιχμέας» - «ΕΛΑΙΑΣ» αποτελεί μία πρωτοβουλία των ελαιοπαραγωγών του συνεταιρισμού.

Ο Α.Σ. Λιβαδειάς αναπτύσσει δραστηριότητες που καλύπτουν την συγκέντρωση και εμπορία αγροτικών προϊόντων και ειδικότερα του ελαιολάδου. Για την ομαλή λειτουργία της Ο.Π. του, ο Α.Σ. έχει εξασφαλίσει σύγχρονο τυποποιητήριο και κατάλληλους χώρους αποθήκευσης.

Αναγνωρισμένη από το Υπ.Α.Α.Τ. ως Οργάνωση Ελαιουργικού Φορέα (Ο.Ε.Φ.), η Ο.Π. έχει αναλάβει με Ιδίους, Εθνικούς και Eνωσιακούς πόρους,  την ενεργή παρέμβαση της σε θέματα που αφορούν τόσο στο περιβάλλον όσο και στην βελτίωση της ποιότητας.

Περισσότερα...

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Ο συνεταιρισμός σήμερα αριθμεί 112 μέλη και είναι ένα λαμπρό παράδειγμα άριστης συνεργασίας, οργάνωσης και συλλογικής προσπάθειας για ανάπτυξη και βελτίωση των παραγωγικών και εμπορικών διαδικασιών.

Περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

Ο συνεταιρισμός σήμερα αριθμεί 112 μέλη και είναι ένα λαμπρό παράδειγμα άριστης συνεργασίας, οργάνωσης και συλλογικής προσπάθειας για ανάπτυξη και βελτίωση των παραγωγικών και εμπορικών διαδικασιών.

Περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΣ

Ο συνεταιρισμός σήμερα αριθμεί 112 μέλη και είναι ένα λαμπρό παράδειγμα άριστης συνεργασίας, οργάνωσης και συλλογικής προσπάθειας για ανάπτυξη και βελτίωση των παραγωγικών και εμπορικών διαδικασιών.

Περισσότερα

ΦΑΣΑ